U bevindt zich hier: home > advocaten > alfons ariëns

mr. A.J.P. Ariëns (Alfons)

ARBEIDSRECHT | ONDERNEMINGSRECHT

E-mail: a.j.p.ariens@ariensadvocaten.nl

Alfons heeft gestudeerd aan de Universiteit te Nijmegen, is afgestudeerd in twee hoofdrichtingen, te weten privaatrecht en bedrijfseconomie en is in 1987 beëdigd als advocaat. Sedert 1992 is hij als vennoot in de advocatuur werkzaam. Vanaf de oprichting (1998) is hij partner bij Ariëns Advocaten. Alfons heeft zich in de loop der jaren in verregaande mate gespecialiseerd op het gebied van het vennootschaps- en ondernemingsrecht in brede zin, waaronder fusies, overnames, geschillen aandeelhouders/bestuurders, activa-passiva transacties, aandelenoverdracht, liquidaties, doorstarts, management buy outs, bestuurdersaansprakelijkheid en het opstellen en toetsen van talloze overeenkomsten zoals aandeelhouders-, samenwerkings-, management- franchise- en distributieovereenkomsten.

Daarnaast voert Alfons een hoofdzakelijk ondernemingsgerichte praktijk op het gebied van het arbeidsrecht en legt hij zich toe op onder meer reorganisaties en collectief ontslag, aanvragen van individueel ontslag (UWV-Werkbedrijf of de kantonrechter), (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden, overgang onderneming, de positie van de statutair directeur, kennelijk onredelijk ontslag, arbeidsvoorwaardenregelingen, flexibele arbeidsrelaties (uitzendwerk, detachering, zzp’ers), non-concurrentie- en relatiebedingen, CAO-recht en aansprakelijkheid werknemer/werkgever.

 

Specialismen

ondernemingsrecht, vennootschapsrecht: fusie, overname, aandelenoverdracht, management buy out, bestuurdersaansprakelijkheid, overeenkomsten, arbeidsrecht: (collectief) ontslag, reorganisatie, statutair directeur, arbeidsvoorwaarden, overgang van onderneming, CAO-recht.

 

Werkkostenregeling 2015 en arbeidsvoorwaarden

Per 1 januari 2011 is de Werkkostenregeling ingevoerd. Daarin is bepaald welke vergoedingen en verstrekkingen de werkgever belastingvrij aan de werknemer mag betalen. Tot 1 januari 2015 stond het de werkgever vrij om al dan niet gebruik te maken van de Werkkostenregeling.

De gebrekenregeling in het huurrecht

Als huurder of verhuurder hebt u te maken met de gebrekenregeling. De gebrekenregeling geeft een huurder een aantal middelen om de verhuurder aan te spreken. In het navolgende zal kort worden ingegaan op deze regeling.

mr. A.J.P. Ariëns (Alfons)

arbeidsrecht | ondernemingsrecht

Alfons heeft gestudeerd aan de Universiteit te Nijmegen, is afgestudeerd in twee hoofdrichtingen, te weten privaatrecht en bedrijfseconomie en is in 1987 beëdigd als advocaat. Sedert 1992 is hij als vennoot in de advocatuur werkzaam. 

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>