Tot de dood ons scheidt…

      mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 3 december 2014 Tot de dood ons scheidt… De erfgenamen kunnen na het openvallen van een nalatenschap niet om de ‘ex’echtgenoot heen. Ook kan een erflater zonder kunstgrepen niet voorkomen dat de erfenis in handen valt...

De Big Mac-index

      7 augustus 2014 De Big Mac-index Bij het vaststellen van de verschuldigde partner- en/of kinderalimentatie wordt altijd de draagkracht van de onderhoudsplichtige berekend. Maar wat als de onderhoudsplichtige in het buitenland woont? De kosten voor...