mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 29 mei 2020

DE NIEUWE KETENREGELING EN DE GEVOLGEN DAARVAN VOOR DE LOPENDE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR BEPAALDE TIJD

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Één van de wijzigingen heeft betrekking op de zogeheten ketenbepaling. Wat was die ook alweer?

Voorheen was het zo dat een werkgever maximaal drie tijdelijke (opvolgende) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mocht sluiten in een periode van maximaal twee jaar. Daarna ontstond automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tussen de contracten mocht een periode zitten van niet meer dan zes maanden. Bij meer dan zes maanden ontstond een nieuwe keten. Dus in een formule gevat: 3 (contracten) x 2 (in twee jaar) x 6 (met tussenpozen van maximaal zes maanden).

Sinds 1 januari 2020 is de maximumtermijn van de keten (weer) verruimd van twee naar drie jaar. Het aantal contracten voor bepaalde tijd dat gegeven kan worden is gelijk gebleven (3). Dat geldt ook voor de tussenpoos tussen de contracten. Dat was zes maanden en blijft zes maanden. Een werkgever kan dus nu maximaal drie tijdelijke contracten voor bepaalde tijd sluiten in een periode van maximaal drie jaar met tussenpozen van maximaal zes maanden. De formule is dus nu: 3 x 3 x 6.

Maar wat betekent deze wetswijziging nu ten aanzien van reeds lopende contracten? Wat als per 1 januari 2020 de termijn van twee jaar ten aanzien van een reeds bestaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is of wordt overschreden? Ontstaat er dan toch (zoals voorheen) automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of geldt het contract dan nog steeds als aangegaan voor bepaalde tijd aangezien de (nieuwe) drie-jaarstermijn nog niet is verstreken? Met andere woorden: geldt dan het oude recht of het nieuwe recht?

Voor het antwoord op die vraag moet gekeken worden of, en zo ja, welk overgangsrecht van toepassing is.

Voor de ketenregeling is niet in overgangsrecht voorzien, hetgeen betekent dat de WAB onmiddellijk werking heeft. Dat betekent dat per contract beoordeeld zal moeten worden of het oude dan wel het nieuwe recht van toepassing is. Als vuistregel dient bij het aangaan van een tweede of derde arbeidsovereenkomst na te worden gegaan wanneer de termijn van twee jaar wordt overschreden. Dát moment is bepalend. Het gaat niet om de einddatum van de tweede of derde arbeidsovereenkomst, maar om het peilmoment waarop de twee-jaar grens (en één dag) wordt bereikt:

  • ligt dit peilmoment bij de tweede of derde arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020, dan geldt nog het oude recht en is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • ligt dit peilmoment op of na 1 januari 2020, dan geldt het nieuwe recht en is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (uiteraard voor zover de drie-jaar termijn niet wordt overschreden);
  • als op of na 1 januari 2020 de termijn van drie jaar (en één dag) wordt overschreden, geldt met ingang van die dag dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Een werkgever heeft dus in feite met twee wetgevingen te maken, de oude en de nieuwe. Dat maakt het lastig. Het is dus oppassen geblazen!

 

 

 

 

mr. A.J.P. Ariëns (Alfons)

arbeidsrecht | ondernemingsrecht

Alfons heeft gestudeerd aan de Universiteit te Nijmegen, is afgestudeerd in twee hoofdrichtingen, te weten privaatrecht en bedrijfseconomie en is in 1987 beëdigd als advocaat. Sedert 1992 is hij als vennoot in de advocatuur werkzaam. 

Onderhuurbescherming

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 26 oktober 2021 ONDERHUURBESCHERMING De woningbouwstichting wil een moeder met drie kinderen uit huis zetten. De moeder is radeloos. Toch leek het een mooie oplossing. De moeder was op zoek naar een passende woonruimte en via een...

CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 augustus 2021 CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, mag een werkgever er niet zomaar van uitgaan dat er ook daadwerkelijk een...

Afrekenen bij beëindiging van een samenleving

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 5 augustus 2021 Afrekenen bij beëindiging van een samenlevingVolgens het CBS[1] is het onder jongere generaties gebruikelijk geworden om eerst een tijd ongehuwd samen te wonen en pas later of zelfs helemaal niet meer te trouwen. De...

Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er?

     mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 22 juni 2021 Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er? Elke EU-lidstaat is verplicht om per 1 augustus 2021 de mogelijkheid te creëren om een B.V. volledig digitaal op te richten. Deze oprichtingsplicht vloeit voort...

Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten?

     Mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 28 mei 2021 Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten? U woont of u bent gehuwd in het buitenland en vraagt zich af of u in Nederland kunt scheiden? Graag informeer ik u over de mogelijkheden die er zijn.  U...

Scheiden doe je niet alleen!

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 9 april 2021 Natuurlijk is het niet mogelijk alleen te scheiden. Trouwen doe je ook niet alleen, het is een overeenkomst tussen 2 mensen, welke wordt bekrachtigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de aanwezigheid van...

De pijn verdelen

De meeste van mijn zakelijke cliënten hebben 2020 gelukkig overleefd, maar als de huidige beperkingen blijven, dan ben ik bang dat een paar cliënten van mij het einde van 2021 niet gaan halen. Dat alleen de loonkosten (deels) worden vergoed is op zichzelf een prima initiatief. Ondertussen lopen de andere vaste lasten wel keihard door terwijl de omzetten sterk onder druk staan.

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers in plaats van ZZP’ers

     mr. M.E. Haaijer (Marc) | 18 februari 2021 BREAKING NEWS: Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers in plaats van ZZP’ers Op 16 februari 2021 heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo ‘gewoon’ werknemers zijn met een...

ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS LIEGEN OVER VAKANTIE IN CODE ORANJE LAND EN VERVALSEN REISDOCUMENT

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 31 december 2020 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS LIEGEN OVER VAKANTIE IN CODE ORANJE LAND EN VERVALSEN REISDOCUMENT FeitenWerknemer is ruim 30 jaar als ambtenaar in dienst van de Rijksoverheid, waarvan 23 jaar als...

Verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad (6:162 BW).

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 20 oktober 2020 Verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad (6:162 BW). Doordat de rechtspersoon als rechtssubject met zijn eigen vermogen aansprakelijk is voor al haar verplichtingen, leidt...

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>