Met ingang van 1 juli 2013 zal de inkomensafhankelijke huurverhoging worden ingevoerd. Een nieuwe wettelijke regeling die tot doel heeft het zogenaamde scheefhuren tegen te gaan.