mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 maart 2020

Nieuwe regeling werktijdverkorting: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Algemeen
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 maart 2020 bekendgemaakt dat er zo snel mogelijk een nieuwe regeling voor werktijdverkorting en financiële compensatie komt voor werkgevers die worden getroffen door de Coronacrisis.

Huidige regeling ingetrokken per 17 maart 2020
De huidige regeling werktijdverkorting (wtv-regeling) die gebaseerd was op het terugbrengen van de arbeidstijd in combinatie met de verstrekking van deeltijd-WW bleek onuitvoerbaar. Nadat er in zeer korte tijd door 78.000 bedrijven bij het ministerie van SZW toestemming was gevraagd om de arbeidstijd te mogen verkorten en haar internetsite dagen onbereikbaar bleef, kan er nu op de huidige regeling geen beroep meer worden gedaan; de regeling is ingetrokken De aanvragen die al waren ingediend, worden meegenomen in de nieuwe regeling. Nieuwe aanvragen voor de huidige regeling kunnen niet meer worden gedaan.
Naast het probleem van de praktische onuitvoerbaarheid van de wtv-regeling was deze regeling financieel ook niet erg gunstig voor zowel werkgevers als werknemers en bovendien onduidelijk. Het grootste misverstand was dat werknemers ervan uitgingen dat zij, indien de werkgever een beroep deed op de regeling, recht bleven houden op 100% van hun loon. Dat was echter niet het geval. Indien de werkgever toestemming kreeg voor werktijdverkorting werd deze op grond van de wet geheel vrijgesteld van haar verplichting om loon te betalen tijdens de periode van werktijdverkorting. Pas na de periode van werktijdverkorting (maximaal 24 weken) ontving de werkgever, die daartoe een aanvraag had gedaan bij het UWV, een WW-uitkering voor zijn werknemers. Deze bedroeg de eerste maanden 75% en de maanden daarna 70%. De werkgever was niet wettelijk verplicht om deze bedragen aan te vullen. Het nadeel voor de werknemer was dus dat hij niet kon rekenen op een doorbetaling van 100% van zijn loon. Voor de werkgever was het weinig aantrekkelijk dat er vanuit goed werkgeverschap wel verwacht werd dat zij het loon van de werknemer voorfinancierde (op basis van 75%/70%) en dit pas na afloop van de periode van werktijdverkorting in de vorm van WW-uitkeringen terugbetaald zag door het UWV.

De nieuwe regeling is totaal losgekoppeld van de WW en zal daardoor, volgens de minister, eenvoudiger uit te voeren zijn.

NOW
Wat er toe nu bekend is over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is dat:

– een aanvraag tot werktijdverkorting kan worden gedaan bij het UWV (voorheen moest dit gedaan worden bij het ministerie van SZW) door bedrijven van elke omvang;
– de regeling geldt voor bedrijven die een omzetverlies verwachten van minimaal 20% (dit was voorheen een verwachting van 20% minder werk);
– het UWV na goedkeuring van de aanvraag voor een periode vanaf 3 maanden maximaal 90% zal bijdragen van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Deze periode kan één maal verlengd worden met nog een periode van 3 maanden;
– het UWV hierbij een voorschot zal verschaffen van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Hierbij kan nabetaling of terugvordering aan de orde zijn. Voor grote aanvragen (er is nog niet bekend wat hieronder wordt verstaan) is een accountantsverklaring vereist;
– de werkgever 100% van het loon door dient te betalen aan de werknemers gedurende de periode van werktijdverkorting;
– de werkgever zich bij de aanvraag vooraf committeert aan de verplichting geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
– de regeling ook geldt voor oproep- en uitzendkrachten (dit was in de oude regeling niet het geval);
– de regeling met terugwerkende kracht werkt tot 1 maart 2020, met andere woorden: werkgevers kunnen een tegemoetkoming vragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020;
– De aanvragen die al zijn gedaan worden in het nieuwe systeem meegenomen.

Zodra de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud beschikbaar is zullen wij u nader informeren.

mw. mr. M. Hille Ris Lambers (margriet)

arbeidsrechtovereenkomstenrecht

Margriet heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, richting privaatrecht en is beëdigd als advocaat in 2003. Margriet kan u op heldere en deskundige wijze bijstaan bij alle geschillen en vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht voor zowel ondernemers als particulieren. 

Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er?

     mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 22 juni 2021 Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er? Elke EU-lidstaat is verplicht om per 1 augustus 2021 de mogelijkheid te creëren om een B.V. volledig digitaal op te richten. Deze oprichtingsplicht vloeit voort...

Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten?

     Mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 28 mei 2021 Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten? U woont of u bent gehuwd in het buitenland en vraagt zich af of u in Nederland kunt scheiden? Graag informeer ik u over de mogelijkheden die er zijn.  U...

Scheiden doe je niet alleen!

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 9 april 2021 Natuurlijk is het niet mogelijk alleen te scheiden. Trouwen doe je ook niet alleen, het is een overeenkomst tussen 2 mensen, welke wordt bekrachtigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de aanwezigheid van...

De pijn verdelen

De meeste van mijn zakelijke cliënten hebben 2020 gelukkig overleefd, maar als de huidige beperkingen blijven, dan ben ik bang dat een paar cliënten van mij het einde van 2021 niet gaan halen. Dat alleen de loonkosten (deels) worden vergoed is op zichzelf een prima initiatief. Ondertussen lopen de andere vaste lasten wel keihard door terwijl de omzetten sterk onder druk staan.

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers in plaats van ZZP’ers

     mr. M.E. Haaijer (Marc) | 18 februari 2021 BREAKING NEWS: Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers in plaats van ZZP’ers Op 16 februari 2021 heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo ‘gewoon’ werknemers zijn met een...

ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS LIEGEN OVER VAKANTIE IN CODE ORANJE LAND EN VERVALSEN REISDOCUMENT

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 31 december 2020 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS LIEGEN OVER VAKANTIE IN CODE ORANJE LAND EN VERVALSEN REISDOCUMENT FeitenWerknemer is ruim 30 jaar als ambtenaar in dienst van de Rijksoverheid, waarvan 23 jaar als...

Verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad (6:162 BW).

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 20 oktober 2020 Verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad (6:162 BW). Doordat de rechtspersoon als rechtssubject met zijn eigen vermogen aansprakelijk is voor al haar verplichtingen, leidt...

Anti-witwaswetgeving: over de Wwft en de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn, waarmee UBO registratie verplicht wordt voor de ondernemer

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 4 augustus 2020 Anti-witwaswetgeving: over de Wwft en de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn, waarmee UBO registratie verplicht wordt voor de ondernemer Wwft Met de invoering van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en...

De nieuwe ketenregeling en de gevolgen daarvan voor lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

     mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 29 mei 2020 DE NIEUWE KETENREGELING EN DE GEVOLGEN DAARVAN VOOR DE LOPENDE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR BEPAALDE TIJD De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Één van de wijzigingen heeft betrekking...

Familierecht in tijden van (corona)crisis

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 30 april 2020 Familierecht in tijden van (corona)crisis De coronacrisis en de maatregelen van de overheid ter bestrijding hiervan hebben gevolgen voor iedereen. Dagelijks voelen we dit en het nieuws gaat nergens anders meer over....

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>