mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 maart 2020

Nieuwe regeling werktijdverkorting: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Algemeen
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 maart 2020 bekendgemaakt dat er zo snel mogelijk een nieuwe regeling voor werktijdverkorting en financiële compensatie komt voor werkgevers die worden getroffen door de Coronacrisis.

Huidige regeling ingetrokken per 17 maart 2020
De huidige regeling werktijdverkorting (wtv-regeling) die gebaseerd was op het terugbrengen van de arbeidstijd in combinatie met de verstrekking van deeltijd-WW bleek onuitvoerbaar. Nadat er in zeer korte tijd door 78.000 bedrijven bij het ministerie van SZW toestemming was gevraagd om de arbeidstijd te mogen verkorten en haar internetsite dagen onbereikbaar bleef, kan er nu op de huidige regeling geen beroep meer worden gedaan; de regeling is ingetrokken De aanvragen die al waren ingediend, worden meegenomen in de nieuwe regeling. Nieuwe aanvragen voor de huidige regeling kunnen niet meer worden gedaan.
Naast het probleem van de praktische onuitvoerbaarheid van de wtv-regeling was deze regeling financieel ook niet erg gunstig voor zowel werkgevers als werknemers en bovendien onduidelijk. Het grootste misverstand was dat werknemers ervan uitgingen dat zij, indien de werkgever een beroep deed op de regeling, recht bleven houden op 100% van hun loon. Dat was echter niet het geval. Indien de werkgever toestemming kreeg voor werktijdverkorting werd deze op grond van de wet geheel vrijgesteld van haar verplichting om loon te betalen tijdens de periode van werktijdverkorting. Pas na de periode van werktijdverkorting (maximaal 24 weken) ontving de werkgever, die daartoe een aanvraag had gedaan bij het UWV, een WW-uitkering voor zijn werknemers. Deze bedroeg de eerste maanden 75% en de maanden daarna 70%. De werkgever was niet wettelijk verplicht om deze bedragen aan te vullen. Het nadeel voor de werknemer was dus dat hij niet kon rekenen op een doorbetaling van 100% van zijn loon. Voor de werkgever was het weinig aantrekkelijk dat er vanuit goed werkgeverschap wel verwacht werd dat zij het loon van de werknemer voorfinancierde (op basis van 75%/70%) en dit pas na afloop van de periode van werktijdverkorting in de vorm van WW-uitkeringen terugbetaald zag door het UWV.

De nieuwe regeling is totaal losgekoppeld van de WW en zal daardoor, volgens de minister, eenvoudiger uit te voeren zijn.

NOW
Wat er toe nu bekend is over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is dat:

– een aanvraag tot werktijdverkorting kan worden gedaan bij het UWV (voorheen moest dit gedaan worden bij het ministerie van SZW) door bedrijven van elke omvang;
– de regeling geldt voor bedrijven die een omzetverlies verwachten van minimaal 20% (dit was voorheen een verwachting van 20% minder werk);
– het UWV na goedkeuring van de aanvraag voor een periode vanaf 3 maanden maximaal 90% zal bijdragen van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Deze periode kan één maal verlengd worden met nog een periode van 3 maanden;
– het UWV hierbij een voorschot zal verschaffen van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Hierbij kan nabetaling of terugvordering aan de orde zijn. Voor grote aanvragen (er is nog niet bekend wat hieronder wordt verstaan) is een accountantsverklaring vereist;
– de werkgever 100% van het loon door dient te betalen aan de werknemers gedurende de periode van werktijdverkorting;
– de werkgever zich bij de aanvraag vooraf committeert aan de verplichting geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
– de regeling ook geldt voor oproep- en uitzendkrachten (dit was in de oude regeling niet het geval);
– de regeling met terugwerkende kracht werkt tot 1 maart 2020, met andere woorden: werkgevers kunnen een tegemoetkoming vragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020;
– De aanvragen die al zijn gedaan worden in het nieuwe systeem meegenomen.

Zodra de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud beschikbaar is zullen wij u nader informeren.

mw. mr. M. Hille Ris Lambers (margriet)

arbeidsrechtovereenkomstenrecht

Margriet heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, richting privaatrecht en is beëdigd als advocaat in 2003. Margriet kan u op heldere en deskundige wijze bijstaan bij alle geschillen en vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht voor zowel ondernemers als particulieren. 

Welke gevolgen heeft uw nationaliteit of uw woonplaats voor uw huwelijksvermogens-stelsel?

     mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 27 juni 2022 Welke gevolgen heeft uw nationaliteit of uw woonplaats voor uw huwelijksvermogensstelsel?  U denkt dat u in gemeenschap van goederen bent gehuwd maar bij uw echtscheiding komt u erachter dat dit niet zo blijkt te zijn,...

Per 1 augustus 2022 diverse wijzigingen in het arbeidsrecht

     mr. M.E. Haaijer (Marc) | 13 mei 2022 Per 1 augustus 2022 diverse wijzigingen in het arbeidsrecht Recent heeft de Tweede Kamer de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen. Deze EU-richtlijn en de aangenomen wet...

Pandemie en familierechtspraak

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 14 maart 2022 Pandemie en familierechtspraak Op 12 maart 2022 werd er nog een item gepubliceerd op de website van EenVandaag in het kader van de rechtszaken over het vaccineren van kinderen. Aanleiding om de balans op te maken van...

HET GROTE BELANG VAN HET VERBETERTRAJECT EN DOSSIEROPBOUW BIJ DISFUNCTIONEREN

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 7 februari 2022 HET GROTE BELANG VAN HET VERBETERTRAJECT EN DOSSIEROPBOUW BIJ DISFUNCTIONEREN RECHTBANK LIMBURG 3 JANUARI 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:130 Deze uitspraak laat opnieuw het belang van het verbetertraject zien....

Onderhuurbescherming

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 26 oktober 2021 ONDERHUURBESCHERMING De woningbouwstichting wil een moeder met drie kinderen uit huis zetten. De moeder is radeloos. Toch leek het een mooie oplossing. De moeder was op zoek naar een passende woonruimte en via een...

CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 augustus 2021 CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, mag een werkgever er niet zomaar van uitgaan dat er ook daadwerkelijk een...

Afrekenen bij beëindiging van een samenleving

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 5 augustus 2021 Afrekenen bij beëindiging van een samenlevingVolgens het CBS[1] is het onder jongere generaties gebruikelijk geworden om eerst een tijd ongehuwd samen te wonen en pas later of zelfs helemaal niet meer te trouwen. De...

Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er?

     mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 22 juni 2021 Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er? Elke EU-lidstaat is verplicht om per 1 augustus 2021 de mogelijkheid te creëren om een B.V. volledig digitaal op te richten. Deze oprichtingsplicht vloeit voort...

Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten?

     Mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 28 mei 2021 Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten? U woont of u bent gehuwd in het buitenland en vraagt zich af of u in Nederland kunt scheiden? Graag informeer ik u over de mogelijkheden die er zijn.  U...

Scheiden doe je niet alleen!

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 9 april 2021 Natuurlijk is het niet mogelijk alleen te scheiden. Trouwen doe je ook niet alleen, het is een overeenkomst tussen 2 mensen, welke wordt bekrachtigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de aanwezigheid van...

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>