mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 31 december 2020

ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS LIEGEN OVER VAKANTIE IN CODE ORANJE LAND EN VERVALSEN REISDOCUMENT

Feiten
Werknemer is ruim 30 jaar als ambtenaar in dienst van de Rijksoverheid, waarvan 23 jaar als Senior Complexbeveiliger voor een penitentiaire inrichting. Hij heeft altijd goed gefunctioneerd en in september 2018 ontving hij als blijk voor waardering voor zijn werk gedurende 25 jaar een oorkonde en een medaille voor zijn trouwe en langdurige dienst.

Van 22 juli tot en met 15 augustus 2020 gaat werknemer op vakantie naar Turkije waar op dat moment vanwege het coronavirus code oranje geldt. Daaraan voorafgaand had werknemer van zijn werkgever twee nieuwsbrieven ontvangen, waarin onder meer vermeld stond dat er met ingang van 15 juni 2020 geen recht op loonbetaling bestond indien een werknemer na terugkeer van een land waar een code rood of oranje reisadvies geldt, in quarantaine moet gaan en daardoor niet kan werken.

Tijdens zijn vakantie, op 12 augustus 2020 heeft werknemer telefonisch en via Whatsapp contact met zijn leidinggevende en verklaart hij dat hij op dat moment in München is en Kreta en Rhodos heeft bezocht. Op 16 augustus 2020 gaat werknemer weer aan het werk. Dezelfde avond vraagt zijn teammanager of hij op vakantie is geweest in een land met code oranje. Werknemer ontkent en zegt dat hij op vakantie was in Griekenland en Duitsland.

Nadien verklaren twee collega’s van werknemer dat deze in Turkije is geweest. Werknemer blijft dit ontkennen. Hij verstrekt op 23 augustus 2020 een ondertekend document met vluchtgegevens van een retourvlucht tussen Düsseldorf en Rhodos.

Vanwege de aanhoudende twijfel over de juistheid van het verhaal van werknemer wordt door de werkgever het Bureau Integriteit ingeschakeld om te onderzoeken waar werknemer zijn vakantie heeft doorgebracht. Hangende het onderzoek wordt werknemer geschorst, met doorbetaling van loon.

Werknemer heeft zich inmiddels ziekgemeld en verklaart op 3 september 2020 ook tegen de bedrijfsarts dat hij niet naar Turkije op vakantie is geweest. De dag daarna echter biecht hij aan zijn werkgever op dat hij in de zomer wèl in Turkije was. Ook verklaart hij dat het document met vluchtgegevens dat hij aan zijn werkgever gaf vluchtgegevens betreft die hij zelf van internet heeft gehaald en bij het reisbureau heeft laten ondertekenen.

Procedure
Werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens ernstig plichtsverzuim van werknemer en daarmee ernstige verwijtbaarheid, zonder toekenning van een transitievergoeding.

Integriteitseisen
Van ambtenaren wordt integer en betrouwbaar gedrag geëist. Deze eisen zijn vastgelegd in diverse documenten. Artikel 6 ambtenarenwet bepaalt dat de ambtenaar zich dient te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Daarnaast waren op werknemer twee gedragscodes van toepassing, waarin het belang van betrouwbaarheid en integriteit benadrukt wordt en werd ook in het functieprofiel van werknemer integriteit als competentie genoemd.

Verzoek werkgever
Werkgever voert aan dat werknemer in strijd heeft gehandeld met het hierboven genoemde artikel 6 Ambtenarenwet en twee gedragscodes door 5 keer te liegen over zijn vakantiebestemming tegen meerdere leidinggevenden, de bedrijfsarts en dit ook schriftelijk te bevestigen. Daarnaast heeft werknemer zijn leugen ondersteund met een vals document hetgeen ontoelaatbaar is. In één van de gedragscodes is uitdrukkelijk bepaald dat het opzettelijk verstrekken van onjuiste of gemanipuleerde informatie niet wordt getolereerd.

Verweer werknemer
Werknemer voert een aanzienlijke hoeveelheid persoonlijke omstandigheden aan die volgens hem maken, dat er geen sprake is van verwijtbaar handelen, dan wel dat geoordeeld moet worden dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst disproportioneel is. Deze omstandigheden zijn onder meer:

– het langdurige en onberispelijke dienstverband
– het gaat om een eenmalig incident, volstrekt atypisch voor werknemer
– werknemer handelde onder extreme stress, veroorzaakt door financiële zorgen (hij koos voor Turkije in plaats van Griekenland vanwege de lagere kosten en zou in de problemen komen door een loonstop vanwege een quarantaine)
– werknemer heeft een covid-test (negatief) laten afnemen voor hij weer aan het werk ging
– werkgever heeft geen schade geleden door het handelen van werknemer
– ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal zware financiële gevolgen hebben voor werknemer

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter kent groot gewicht toe aan het lange en onberispelijke dienstverband en de financiële gevolgen van het ontslag voor werknemer, maar is van mening dat deze omstandigheden niet opwegen tegen het ernstige plichtsverzuim waaraan werknemer zich met het herhaaldelijk liegen over zijn vakantiebestemming en onderbouwen daarvan met een vervalst document, heeft schuldig gemaakt. Dat de handelingen plaats vonden onder stress vormt geen verzachtende omstandigheid. Van een professionele werknemer met ruime ervaring wordt verwacht dat hij in situaties van stress andere wegen bewandelt dan het hanteren van leugens en valse documenten.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per direct zonder toekenning van een transitievergoeding. Deze zou zijn uitgekomen op ongeveer € 28.000, – bruto.    https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:4497&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBOVE%3a2020%3a4497

mw. mr. M. Hille Ris Lambers (margriet)

arbeidsrechtovereenkomstenrecht

Margriet heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, richting privaatrecht en is beëdigd als advocaat in 2003. Margriet kan u op heldere en deskundige wijze bijstaan bij alle geschillen en vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht voor zowel ondernemers als particulieren. 

Onderhuurbescherming

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 26 oktober 2021 ONDERHUURBESCHERMING De woningbouwstichting wil een moeder met drie kinderen uit huis zetten. De moeder is radeloos. Toch leek het een mooie oplossing. De moeder was op zoek naar een passende woonruimte en via een...

CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 augustus 2021 CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, mag een werkgever er niet zomaar van uitgaan dat er ook daadwerkelijk een...

Afrekenen bij beëindiging van een samenleving

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 5 augustus 2021 Afrekenen bij beëindiging van een samenlevingVolgens het CBS[1] is het onder jongere generaties gebruikelijk geworden om eerst een tijd ongehuwd samen te wonen en pas later of zelfs helemaal niet meer te trouwen. De...

Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er?

     mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 22 juni 2021 Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er? Elke EU-lidstaat is verplicht om per 1 augustus 2021 de mogelijkheid te creëren om een B.V. volledig digitaal op te richten. Deze oprichtingsplicht vloeit voort...

Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten?

     Mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 28 mei 2021 Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten? U woont of u bent gehuwd in het buitenland en vraagt zich af of u in Nederland kunt scheiden? Graag informeer ik u over de mogelijkheden die er zijn.  U...

Scheiden doe je niet alleen!

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 9 april 2021 Natuurlijk is het niet mogelijk alleen te scheiden. Trouwen doe je ook niet alleen, het is een overeenkomst tussen 2 mensen, welke wordt bekrachtigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de aanwezigheid van...

De pijn verdelen

De meeste van mijn zakelijke cliënten hebben 2020 gelukkig overleefd, maar als de huidige beperkingen blijven, dan ben ik bang dat een paar cliënten van mij het einde van 2021 niet gaan halen. Dat alleen de loonkosten (deels) worden vergoed is op zichzelf een prima initiatief. Ondertussen lopen de andere vaste lasten wel keihard door terwijl de omzetten sterk onder druk staan.

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers in plaats van ZZP’ers

     mr. M.E. Haaijer (Marc) | 18 februari 2021 BREAKING NEWS: Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers in plaats van ZZP’ers Op 16 februari 2021 heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo ‘gewoon’ werknemers zijn met een...

Verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad (6:162 BW).

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 20 oktober 2020 Verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de onrechtmatige daad (6:162 BW). Doordat de rechtspersoon als rechtssubject met zijn eigen vermogen aansprakelijk is voor al haar verplichtingen, leidt...

Anti-witwaswetgeving: over de Wwft en de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn, waarmee UBO registratie verplicht wordt voor de ondernemer

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 4 augustus 2020 Anti-witwaswetgeving: over de Wwft en de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn, waarmee UBO registratie verplicht wordt voor de ondernemer Wwft Met de invoering van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en...

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>