mr. M.E. Haaijer (Marc) | 18 februari 2021

BREAKING NEWS: Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers in plaats van ZZP’ers

Op 16 februari 2021 heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo ‘gewoon’ werknemers zijn met een arbeidsovereenkomst in plaats van ZZP’ers. Dit betekent dat zij onder andere meer rechtsbescherming hebben, recht hebben op het minimum- of CAO-loon en ook recht hebben op loondoorbetaling tijdens ziekte.

Wat was er aan de hand?

In 2018 heeft Deliveroo besloten om in het vervolg alleen nog maar met ZZP’ers te gaan werken. meestal waren dit jongeren met een bijbaantje. De FNV spande daarop een rechtszaak aan om te bepalen of de arbeidsrelatie tussen Deliveroo en de maaltijdbezorgers nu te kwalificeren valt als een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst.

De Hoge Raad heeft onlangs in 2020 in een arrest aangegeven dat bij de kwalificatiefase het niet van belang is of partijen daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst al dan niet onder de regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen maar dat het erom gaat of een werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. In dat geval is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Voor de kwalificatie moet dan gekeken worden naar de elementen ‘in dienst’, ‘loon’, ‘gedurende een zekere tijd werkzaam’ en het begrip’ arbeid’.

Het Gerechtshof

Het hof oordeelde op al deze punten positief. Samengevat de belangrijkste punten op een rij.

Bij het in dienst zijn is mede van belang dat er een gezagsverhouding aanwezig is. Daarvan was sprake omdat Deliveroo een bepaalde mate van gezagscontrole kon uitoefenen, de vrijheid voor de bezorgers om zelf een route te bepalen was beperkt en ook de contractsvorm werd door Deliveroo een aantal keer gewijzigd.

Bij het loon was onder andere van belang dat het loon door Deliveroo eenzijdig werd bepaald en laag was (bij een groot deel 40% van het minimumloon) waardoor er geen voorzieningen zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid door de bezorger gefinancierd konden worden. Het was juist Deliveroo die een verzekering hiervoor voor de bezorgers afsloot. Een dergelijk aangeboden verzekering past eerder bij de situatie van een arbeidsovereenkomst. Bij ruim tweederde van de bezorgers werden de werkzaamheden door de Belastingdienst aangemerkt als hobbymatig (dus geen ondernemerschap was aanwezig) en waardoor geen BTW verschuldigd was.

Verder was van belang dat de arbeid die de bezorgers verrichten, dat deden in een niet verwaarloosbare omvang deden.

Al met al oordeelt het hof dat alle omstandigheden bij elkaar genomen meer wijzen op de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst en concludeert het hof dat de bezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst.

Gevolgen

De bezorgers kunnen nu als werknemers worden aangemerkt, een arbeidsovereenkomst afdwingen, zij kunnen aanspraak maken op een hoger loon en hebben ook meer rechtsbescherming. De vraag is echter of de meeste, veelal jonge bezorgers, daar allemaal op zitten te wachten. Zij willen vrijheid en momenten kiezen om te werken, wat vooral inpasbaar moet zijn bij school, sporten en andere sociale elementen van hun leven. Dat kan natuurlijk anders zijn bij de bezorgers die van de bezorgdiensten moeten rondkomen en ook daar is sprake van, maar voor zover ik weet, wel in mindere mate.

Daarbij kan deze uitspraak ook gevolgen hebben voor de platformeconomie. De platformbedrijven  bestempelen zichzelf meer als doorgeefluik of bemiddelaar tussen vraag en aanbod van zelfstandige ondernemers. Daardoor zal er in hun optiek geen sprake zijn van werkgever- en werknemerschap. Deze uitspraak is een streep door de rekening en zal tot heroverweging moeten gaan leiden naar de wijze waarop de diensten worden aangeboden.

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:392

 

Meer weten over de platformeconomie en de gevolgen van deze uitspraak. Bel of mail mij gerust.

Marc Haaijer. m.e.haaijer@ariensadvocaten.nl

030 463 77 27

 

 

 

Marc Haaijer Advocaat

mr. M.E. Haaijer (Marc)

arbeidsrecht | ontslagrecht | ondernemingsrecht | contractenrecht

Marc staat, naast zijn vakinhoudelijke kennis, bekend om zijn communicatiestijl. Recht door zee, transparant, helder en daarbij resultaatgericht. In een rap tempo hoofdzaken van bijzaken scheiden zodat je snel inzicht in de situatie krijgt.

Welke gevolgen heeft uw nationaliteit of uw woonplaats voor uw huwelijksvermogens-stelsel?

     mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 27 juni 2022 Welke gevolgen heeft uw nationaliteit of uw woonplaats voor uw huwelijksvermogensstelsel?  U denkt dat u in gemeenschap van goederen bent gehuwd maar bij uw echtscheiding komt u erachter dat dit niet zo blijkt te zijn,...

Per 1 augustus 2022 diverse wijzigingen in het arbeidsrecht

     mr. M.E. Haaijer (Marc) | 13 mei 2022 Per 1 augustus 2022 diverse wijzigingen in het arbeidsrecht Recent heeft de Tweede Kamer de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen. Deze EU-richtlijn en de aangenomen wet...

Pandemie en familierechtspraak

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 14 maart 2022 Pandemie en familierechtspraak Op 12 maart 2022 werd er nog een item gepubliceerd op de website van EenVandaag in het kader van de rechtszaken over het vaccineren van kinderen. Aanleiding om de balans op te maken van...

HET GROTE BELANG VAN HET VERBETERTRAJECT EN DOSSIEROPBOUW BIJ DISFUNCTIONEREN

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 7 februari 2022 HET GROTE BELANG VAN HET VERBETERTRAJECT EN DOSSIEROPBOUW BIJ DISFUNCTIONEREN RECHTBANK LIMBURG 3 JANUARI 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:130 Deze uitspraak laat opnieuw het belang van het verbetertraject zien....

Onderhuurbescherming

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 26 oktober 2021 ONDERHUURBESCHERMING De woningbouwstichting wil een moeder met drie kinderen uit huis zetten. De moeder is radeloos. Toch leek het een mooie oplossing. De moeder was op zoek naar een passende woonruimte en via een...

CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG

     mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 16 augustus 2021 CONFLICT OVER MONDKAPJES: OPZEGGING DOOR WERKNEEMSTER NIET RECHTSGELDIG Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, mag een werkgever er niet zomaar van uitgaan dat er ook daadwerkelijk een...

Afrekenen bij beëindiging van een samenleving

mw. mr. D. Vrolijks (Ditte) | 5 augustus 2021 Afrekenen bij beëindiging van een samenlevingVolgens het CBS[1] is het onder jongere generaties gebruikelijk geworden om eerst een tijd ongehuwd samen te wonen en pas later of zelfs helemaal niet meer te trouwen. De...

Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er?

     mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 22 juni 2021 Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er? Elke EU-lidstaat is verplicht om per 1 augustus 2021 de mogelijkheid te creëren om een B.V. volledig digitaal op te richten. Deze oprichtingsplicht vloeit voort...

Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten?

     Mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 28 mei 2021 Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten? U woont of u bent gehuwd in het buitenland en vraagt zich af of u in Nederland kunt scheiden? Graag informeer ik u over de mogelijkheden die er zijn.  U...

Scheiden doe je niet alleen!

mw. mr. N.C. Bouman-de Vos (Nicole) | 9 april 2021 Natuurlijk is het niet mogelijk alleen te scheiden. Trouwen doe je ook niet alleen, het is een overeenkomst tussen 2 mensen, welke wordt bekrachtigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de aanwezigheid van...

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>